• Kontakt
  • Darmowa dostawa od 299zł
  • Szybka wysyłka 1-4 dni

Polityka plików cookies

Ochrona informacji prywatnych dotyczących Użytkowników strony internetowej www.macca.pl (zwanej dalej „Stroną”) jest dla nas sprawą niezwykle ważną, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, abyście Państwo byli bezpieczni odwiedzając naszą Stronę.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu (zwanego dalej „Polityką plików cookies”) mającego za zadanie wyjaśnić zasady przetwarzania Państwa danych osobowych, związanego z plikami cookies oraz innymi technologiami internetowymi wykorzystywanymi przez Stronę. 

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z wykorzystywaniem przez Stronę plików cookies oraz innych technologii internetowych wymienionych w niniejszej Polityce plików cookies jest Konrad Zajęcki, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą MK INVEST Konrad Zajęcki, z siedzibą w Strawczynku, adres: ul. Nowowiejska 38, 26-067 Strawczynek, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, NIP: 9592021330, REGON: 382559122 (zwany dalej „Sprzedawcą”).


Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu.

Przez następujące określenia należy rozumieć:

„Strona” – należy przez to rozumieć witrynę internetową dostępną pod adresem www.macca.pl;
„Sprzedawca” – należy przez to rozumieć Konrada Zajęckiego, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą MK INVEST Konrad Zajęcki, z siedzibą w Strawczynku, adres: ul. Nowowiejska 38, 26-067 Strawczynek, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, NIP: 9592021330, REGON: 382559122;
„Użytkownik” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną działającą na swoją rzecz lub na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, lecz posiadającej na mocy ustawy zdolność prawną, która skorzystała ze Strony przeglądając witrynę internetową dostępną pod adresem www.macca.pl lub przesyłając swoje dane osobowe w celu rejestracji Konta indywidualnego w Sklepie internetowym lub złożenia zamówienia w Sklepie internetowym, czy też w celu subskrypcji Newslettera; 
„Sprzęt Użytkownika” lub „Urządzenie końcowe” – należy przez to rozumieć należący do Użytkownika sprzęt telekomunikacyjny taki jak między innymi telefon komórkowy, smartfon, komputer, tablet lub inne urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet (urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci).

Czym są Pliki cookies i jak są wykorzystywane?

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, wysyłane i zapisywane przez Stronę na Urządzeniu końcowym Użytkownika, zawierające dane na temat korzystania przez Użytkownika ze Strony („Pliki cookies”). Pliki cookies są bezpieczne dla Sprzętu Użytkownika, służą ułatwieniu korzystania ze Strony.

Informacje zbierane przez Pliki cookies ułatwiają Użytkownikowi korzystanie ze Strony, pozwalają zapamiętać preferencje Użytkownika i dostosować Stronę do jego potrzeb, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Urządzenie końcowe Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę. Pliki cookies wykorzystywane są również w celu tworzenia statystyk dotyczących odwiedzin Strony, co pozwala poprawić jakość Strony poprzez ulepszenie jej struktury i zawartości, tym samym dostosowanie jej do potrzeb Użytkowników (bez ich personalnej identyfikacji).

Strona zasadniczo korzysta z następujących rodzajów Plików cookies:

Pliki stałe - przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
Pliki sesyjne - pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
Pliki użytkownika - pliki wykorzystywane dłużej niż jedna sesja w celu: identyfikacji towarów dodanych do znajdującej się na Stronie sekcji koszyka - tak by Użytkownik po zamknięciu przeglądarki i otwarciu jej ponownie miał nadal dodane wcześniej towary w koszyku.
Pliki podmiotów zewnętrznych – pliki takie jak w szczególności obsługujące statystyki Google Analytics, oraz innych podmiotów zewnętrznych, pozwalające dostosowywać reklamy do preferencji i zwyczajów Użytkowników.

Pliki cookies wykorzystywane przez Stronę można podzielić na następujące kategorie:

Pliki cookies niezbędne do poprawnego funkcjonowania Strony

Informujemy Państwa, że niektóre pliki cookies są niezbędne do poprawnego funkcjonowania naszej Strony. Są to przede wszystkim techniczne pliki cookies, wymagane w niektórych systemach informatycznych. Niezbędne pliki cookies ustawiane są automatycznie w odpowiedzi na działania podejmowane przez Użytkownika np. wypełnienie formularza kontaktowego, a ich stosowanie nie wymaga zgody. 

Przetwarzanie danych związanych z Plikami cookies, których wykorzystanie jest niezbędne w celu umożliwienia nawiązania komunikacji elektronicznej lub zapewnienia niektórych funkcji Strony odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.  Kancelaria ma bowiem uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych, w celu zapewnienia świadczenia usług w sposób wolny od błędów technicznych. 

Pozostałe Pliki cookies, w tym Pliki cookies funkcjonalne, analityczne i marketingowe

Pozostałe Pliki cookies, a zatem takie, które nie są niezbędne do poprawnego funkcjonowania strony, stanowią Pliki cookies funkcjonalne, analityczne i marketingowe. 

Funkcjonalne pliki cookie pomagają nam zapamiętać wybrane przez Ciebie ustawienia strony (np. w zakresie języka), czy też pomagają przy innych funkcjach podczas przeglądania i korzystania ze Strony. Pliki te pomagają nam zapamiętać Twoje preferencje i ułatwiają funkcjonowanie Strony, kiedy odwiedzasz ją ponownie.

Analityczne pliki cookies pomagają w szczególności badać statystyki dotyczące ruchu na Stronie. Ponadto, umożliwiają uzyskać informację o ilości Użytkowników odwiedzających naszą Stronę, dotyczącą tego w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony oraz które zakładki Strony cieszą się największą popularnością wśród odwiedzających. Analityczne Pliki cookies służą również do wykrywania różnego rodzaju zagrożeń dla Strony. Dzięki analitycznym Plikom cookies możemy dostosowywać Stronę do preferencji Użytkowników, zwiększać komfort korzystania z niej oraz monitorować jej wydajność. 

Marketingowe pliki cookies umożliwiają z kolei dostosowywanie reklam wyświetlanych na Stronie, stosownie do preferencji Użytkownika na podstawie posiadanych danych, dotyczących zachowania Użytkownika na Stronie.

Na działanie funkcjonalnych, analitycznych i marketingowych plików cookies niezbędna jest zgoda Użytkownika. Przetwarzanie danych związanych z Plikami cookies, których wykorzystanie nie jest niezbędne dla samego funkcjonowania Strony, ale zapewnia Kancelarii dane analityczne i statystyczne, odbywa się zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.  

Czy Pliki cookies można wyłączyć?

Jak wyżej wspomniano niezbędne Pliki cookies są konieczne dla prawidłowego funkcjonowania Strony, a zatem Użytkownik nie może ich samodzielnie wyłączać. Jeśli jednak nie życzą sobie Państwo instalowania tego typu Plików cookies na Urządzeniu końcowym, można zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby blokowała wszystkie Pliki cookies, jednak Strona może nie działać wtedy prawidłowo, a niektóre jej funkcjonalności mogą nie być dostępne. 

Z kolei jeżeli chodzi o Pliki cookies, które nie są niezbędne do funkcjonowania naszej Strony (w tym pliki analityczne i marketingowe), to pliki te można wyłączyć. Zwracamy jednak uwagę, że po wyłączeniu Plików cookies Użytkownik może nie mieć dostępu do niektórych treści Strony, korzystanie ze Strony może być dla Użytkownika mniej efektywne, utrudnione może być również korzystanie z jej funkcjonalności.

Ograniczenia czy wyłączenia stosowania Plików cookies Użytkownik może dokonać poprzez stosowne zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ustawienia te Użytkownik może zmienić w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów obsługi Plików cookies są dostępne w ustawieniach przeglądarek internetowych w sekcji „Pomoc”.